HUISREGELS

Cursusjaar

 • Lesjaar 2021-2022 start op 11 september 2021.

 • Het cursusjaar bestaat uit 38 lesweken.

 • Standaard vakantieweken uit het oosten worden aangehouden.

 • Je kan op elk moment van het jaar een proefles nemen en/of instromen.

 • De cursist heeft een termijn van 1 maand om de cursus op te zeggen

 • lesmoment wordt in overleg afgesproken

Proefles

 • Nieuwe leerlingen hebben recht op maximaal 1 gratis proefles.

 • Zodra de proefles gepland is, kan deze niet verzet worden.

 • Bij niet op komen dagen is de proefles automatisch verspild, tenzij dit 24 uur van te voren is gemeld.

Opzeggen / Verlengen

 • Opzeggen: De cursist heeft een termijn van 1 maand om de cursus op te zeggen

 • Verlengen: Na de laatste les van het cursusjaar word de cursist automatisch weer ingeschreven voor het volgende cursusjaar.

Uitval van lessen

 • Uitgevallen lessen door Fleur worden ten alle tijden ingehaald.

 • Uitgevallen lessen door de cursist worden, tenzij de afwezigheid 24 uur vooraf is gemeld, niet ingehaald.

 • De cursist heeft recht op 2 inhaallessen per cursusjaar.

Lesgelden

Wekelijks en om de week les:

 • Maandelijks ontvangt de cursist een factuur over een termijn van 10 maanden.

 • Factuur wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
  (totaal aantal lessen x prijs per les / 10 maanden = maandelijks bedrag)

Strippenkaart en coaching:

 • Strippenkaarten en coachings dienen vooraf te worden betaald.

Overig

 • Op verzoek en/of met toestemming van de cursist kunnen er tijdens de lessen video/geluidsopnames worden gemaakt. Deze opnames mogen niet zonder toestemming van Fleur of cursist openbaar worden gemaakt. Ook niet als de cursist de opnames maakt.

 • Fleur Janssens Music is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel en/of schade aan/van de cursist, of voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de cursist.

Geldigheid

 • Deze bepalingen zijn geldig tot en met 31 augustus 2022